Olika typer av bostäder

Det finns många olika typer av bostäder att köpa, och resonemangen kan låta olika. Det beror framför allt på hur många personer som bor i hushållet och i vilka åldersgrupper dessa återfinns. Seniorer bor i högre utsträckning i lägenheter medan barnfamiljer bor i radhus eller villor. Oavsett var man bor gör man det förhoppningsvis av den egna fria viljan och ingenting annat.

Villor

Villor är synonymt med hus i många fall, villor har dock en något mer upphöjd status. Man pratar exempelvis om strandvillan eller skärgårdsvillan medan hus är av något enklare skick. Det behöver inte vara så utan se det som synonymer till varandra istället för att strikt sätta rätt ord på rätt fastighet.

Villor kännetecknas av en stor frihet, man har ofta en trädgård som man kan vistas i under främst sommaren. Dessutom har man inte grannar lika tätt inpå som exempelvis i lägenheter.

Flytande hus

Något som blivit allt mer trendriktigt under 2010-talet är de så kallade flytande husen. De ligger på en ponton eller bara betongplatta förankrad i havet. Dessa är inte tänkta att kunna resa med utan de ska stå där de är förankrade helt enkelt. Medan man guppar på havet kan man njuta av mängder av sport på Unibet vilket enkelt kan göras så länge man har internetuppkoppling.

Endast mark

Vissa köper inte färdiga hus utan endast mark. Meningen är ofta att de ska bygga ett nytt hus från grunden eller kanske odla åkermark eller ungskog. Oavsett vad målet är får man inte göra vad som helst utan tillstånd från myndigheter och bygglov givetvis. Bygglov är delvis till för att kvartersbilden inte ska ändras eller försämras och delvis för att grannars utsikt med mera inte ska hindras.

Lägenheter

Lägenheter är den vanligaste typen av bostäder och finns i samtliga samhällen (utom en del byar). Det är väldigt praktiskt med lägenheter då infrastruktur och vägar lättare kan anordnas istället för att massor med hus finns. Lägenheter brukar vara billigare än hus men det finns undantag. Alla lägenheter du hittar i Stockholms innerstad kostar mer än hus i Vännäs, Västerbotten kan man nästan tänka sig med tanke på de höga priserna där.